Zbog novonastalih okolnosti u pogledu epidemije koronavirusa SARS-CoV-2, a po preporuci Stručnog stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije molimo sve naše natjecatelje da se pridržavaju sljedećih uputa:  

1.  Pravilno prati ruke

2.  Suzdržavati se od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavate bliži socijalni kontakt

3.  Ukoliko imate bilo kakvu respiratornu bolest i / ili povišenu tjelesnu temperaturu (veću od 37.50 C) da ne dolazite na utakmice

4.  Da se ne zadržavate na tribinama dvorane nakon odigranih utakmica

Pridržavanje gore navedenog je nužno kako bi mogli provoditi naša natjecanja, a ukoliko se situacija kojim slučajem pogorša biti ćemo primorani prekinuti natjecanja.

 

Josip Radić,

predsjednik UMN Split